برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول 6 بهمن - قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,265,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,160,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,040,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,385,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,040,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,830,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,150,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,170,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,040,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,170,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,040,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,170,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,040,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,170,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,375,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,280,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,265,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,935,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,505,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,600,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,935,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,615,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,375,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,600,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,175,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,510,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,600,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,710,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,735,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,735,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,655,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,895,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,735,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,825,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,775,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,185,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,710,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,520,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,160,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,630,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,265,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,945,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,520,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,160,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,710,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,895,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,055,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,630,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,375,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,055,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,070,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,600,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,510,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,710,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,615,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,270,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,545,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,270,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,370,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور استانبول 6 بهمن- قشم ایر 

ساعت رفت: 10:30 - ساعت برگشت : 14:30 با هواپیمایی قشم ایر

مدارک لازم : 

پاسپورت  با 6 ماه اعتبار

***مسافرین درصورت دریافت دوز کامل واکسن ها ی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن می توانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیوآر کد وارد این کشور شوند و درصورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.
همراه داشتن HESS COD

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر . 4 شب و 5 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی 

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 900.000  تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

8-در صورت مثبت شدن نتیجه تست PCR تا 24 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت ،بلیط بدون جریمه استرداد  میگردد.

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297*

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 18:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt