تور ازمیر ویژه 8 آبان- ایرتور

هتل ها

4 شب
LIFE CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
THE NEW ZEYBEK
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,910,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
SMART HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,910,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,165,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
BLANCA HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,360,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
MOVENPICK HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,030,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
KARACA HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,475,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
BEST WESTERN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,360,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
SWISS HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,470,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
RENAISSANCE IZMIR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید