آنتالیا ویژه 23مهر -فریبرد

هتل ها

6 شب
LARA PALACE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
PALMET RESORT KIRIS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,070,700 تومان 12,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,053,700 تومان 8,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,787,700 تومان 6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
ARMAS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,160,700 تومان 15,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,774,700 تومان 9,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
IMPERIAL SUNLAND RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,937,700 تومان 11,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,499,700 تومان 16,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,877,700 تومان 9,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,787,700 تومان 6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
TRANSATLANTIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,473,700 تومان 22,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,787,700 تومان 6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
SHERWOOD SUITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
SEALIFE KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
WIND OF LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
SEA LIFE FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
PORTOBELLO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
CRYSTAL WATERWORLD
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
CRYSTAL PRESTIGE ELITE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,048,700 تومان 25,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,173,700 تومان 12,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,787,700 تومان 6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,177,700 تومان 19,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,653,700 تومان 28,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,718,700 تومان 14,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,787,700 تومان 6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
DELPHIN IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
RIXOS LAND OF LEGEND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید