آنتالیا ویژه 23مهر -فریبرد

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA PALACE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALMET RESORT KIRIS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,070,700 تومان 12,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,053,700 تومان 8,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,787,700 تومان 6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,160,700 تومان 15,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,774,700 تومان 9,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
IMPERIAL SUNLAND RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,937,700 تومان 11,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,499,700 تومان 16,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,877,700 تومان 9,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,787,700 تومان 6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TRANSATLANTIK & SPA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,473,700 تومان 22,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,787,700 تومان 6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD SUITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SEA LIFE KEMER RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
WIND OF LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SEALIFE FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PORTO BELLO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL WATERWORLD RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASTERIA KEREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL PRESTIGE ELITE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,048,700 تومان 25,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,173,700 تومان 12,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,787,700 تومان 6,590,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,177,700 تومان 19,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,653,700 تومان 28,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,718,700 تومان 14,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,787,700 تومان 6,590,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
DELPHIN IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS LAND OF LEGEND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,590,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه 23  مهر -فریبرد

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد . مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی فریبرد. 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید