تور ویژه کوش آداسی 25 و 26 مهر -ترکیش

هتل ها

6 شب
ROYAL PALACE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,995,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,110,350 تومان 8,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,230,350 تومان 12,845,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,307,850 تومان 7,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,144,850 تومان 4,995,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,625,350 تومان 9,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,157,350 تومان 13,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,513,850 تومان 7,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,144,850 تومان 4,995,000 تومان
توضیحات : DELUXE
رزرو
6 شب
ARIA CLAROS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,552,350 تومان 10,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,672,350 تومان 14,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,874,350 تومان 7,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,144,850 تومان 4,995,000 تومان
توضیحات : CLUB
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,479,350 تومان 11,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,526,350 تومان 16,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,337,850 تومان 8,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,144,850 تومان 4,995,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,479,350 تومان 11,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,908,350 تومان 15,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,337,850 تومان 8,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,144,850 تومان 4,995,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
6 شب
LE BLEU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,740,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,995,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
CHARISMA DELUXE
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,995,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,995,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,995,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید