آنتالیا ویژه 23 مهر - پگاسوس

این تور منقضی شده است

هتل ها

6 شب
LARA PALACE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,060,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
MELODI
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
HIMEROS BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,130,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
PALMET BEACH KEMER
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,850,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات : PARK ROOM
6 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LARA HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,840,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
ARMAS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,470,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
PALMET BEACH KEMER
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
IMPERIAL SUNLAND RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
TRANSATLANTIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,740,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
DAIMA BIZ
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,560,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SHERWOOD SUITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SEA LIFE FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
WIND OF LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,140,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,120,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
PORTOBELLO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,950,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
MIRAGE PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
CRYSTAL PRESTIGE ELITE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,720,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,180,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
CRYSTAL CENTRO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SUENO GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,980,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LIMAK LIMRA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,980,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
TRENDY LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LIMAK ATLANTIS DE LUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,840,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,570,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
BAIA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,060,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
IC SANTAI FAMILY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,870,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SUENO DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,920,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
DELPHIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,950,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
RIXOS DOWN TOWN
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,270,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LIMAK LARA DE LUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
IC GREEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,380,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
XANADU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SUSESI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,880,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  24,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
ROYAL HOLIDAY PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,880,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  24,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
ROYAL WINGS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,880,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  24,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,880,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
GLORIA GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,620,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
RIXOS SUNGATE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :
6 شب
ADAM&EVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,000,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,290,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه 23 مهر - پگاسوس

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی پگاسوس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید