آنتالیا ویژه 26 مهر - ماهان

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
MELODI
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,535,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA PALACE
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,275,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,875,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
AGON HOTEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,515,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MELISSA RESIDENCE HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,115,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,650,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,475,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,715,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MONNA ROZA BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,515,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,365,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMIR PALACE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,075,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MONNA ROZA BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,225,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS SUNRISE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,215,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,525,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMIR RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,570,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,625,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,535,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMIR RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,640,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
DAIMA BIZ
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,075,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,780,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,515,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TRANSATLANTIK & SPA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,065,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,560,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD SUITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,515,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,370,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,235,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS LABADA BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,630,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,985,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADONIS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,055,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,345,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
WIND OF LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,415,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,415,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL CENTRO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL WATERWORLD RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,035,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL DELUXE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,225,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,085,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL TAT BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
VENEZIA PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,415,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,185,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,555,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,755,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LIMRA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,035,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,460,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MELAS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,460,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,365,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,025,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,025,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LARA DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,950,000 تومان
توضیحات : STD

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه 26 مهر - ماهان

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد

.مدارک لازم 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ماهان. 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید