آفر ویژه آنتالیا ویژه 22 و 23 مرداد -ترکیش

هتل ها

6 شب
ARMAS SUNRISE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,727,850 تومان 21,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  - -
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
DAIMA BIZ
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,813,850 تومان 17,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,302,850 تومان 23,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,384,850 تومان 12,995,000 تومان
توضیحات : SUP
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,152,850 تومان 18,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,714,850 تومان 23,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,002,850 تومان 13,595,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,770,850 تومان 19,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,422,850 تومان 27,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,311,850 تومان 13,895,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,800,850 تومان 20,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,671,850 تومان 25,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  - -
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
SHERWOOD SUITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,895,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
MIRACLE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,395,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
MELAS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,395,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
BAIA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,295,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,895,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
TITANIC MARDEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  24,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید