برسام سیر
برسام سیر

تور بلغارستان -تیر و مرداد - ماهان

این تور منقضی شده است.
Economy IKA VAR
تاریخ : پنجشنبه 1401/05/13 ساعت پرواز : 08:15
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه وارنا
Economy VAR IKA
تاریخ : يكشنبه 1401/06/20 ساعت پرواز : 11:15
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه وارنا
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
27,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,795,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
21,495,000 تومان
STD PARK
2 تخته (هرنفر)
30,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,395,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,595,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
19,395,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
23,995,000 تومان
std
2 تخته (هرنفر)
32,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,595,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
24,595,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
19,295,000 تومان
STD PARK
2 تخته (هرنفر)
33,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,495,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
20,895,000 تومان
STD PARK
2 تخته (هرنفر)
33,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,595,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
25,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
25,395,000 تومان
std
2 تخته (هرنفر)
34,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,895,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,495,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
20,895,000 تومان
STD SEA
2 تخته (هرنفر)
35,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
25,695,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
19,395,000 تومان
STD PARK
2 تخته (هرنفر)
35,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,895,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
25,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
21,595,000 تومان
std
2 تخته (هرنفر)
35,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,495,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
19,295,000 تومان
STD PARK
2 تخته (هرنفر)
37,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,495,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
20,895,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
38,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,595,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,595,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
21,495,000 تومان
side std sea
2 تخته (هرنفر)
39,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,395,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
27,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
21,695,000 تومان
STD PARK
2 تخته (هرنفر)
39,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,895,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
27,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
20,895,000 تومان
STD PARK
2 تخته (هرنفر)
40,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
28,195,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
28,195,000 تومان
STD SEA
2 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,195,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
28,595,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
21,495,000 تومان
DLX ROOM FRONT SEA
2 تخته (هرنفر)
41,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,195,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
28,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
28,995,000 تومان
SUP PARK
2 تخته (هرنفر)
44,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
30,295,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
30,295,000 تومان
STD SEA
2 تخته (هرنفر)
44,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,195,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
30,295,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
30,295,000 تومان
SUP SEA
2 تخته (هرنفر)
46,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,195,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
23,595,000 تومان
PARK VIEW
2 تخته (هرنفر)
47,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,195,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
23,595,000 تومان
SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
47,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,195,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
23,595,000 تومان
STD PARK
2 تخته (هرنفر)
48,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,295,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,195,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
23,595,000 تومان
dlx king park
2 تخته (هرنفر)
48,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
32,595,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
32,595,000 تومان
SUP PARK
2 تخته (هرنفر)
49,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,195,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
23,595,000 تومان
std sea
2 تخته (هرنفر)
50,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,395,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,195,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
23,595,000 تومان
DLX KING SEA
2 تخته (هرنفر)
51,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
33,895,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
33,895,000 تومان
SUP SEA
2 تخته (هرنفر)
55,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
35,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
23,595,000 تومان
LUX LEVEL
2 تخته (هرنفر)
62,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (12-6 سال)
35,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
23,595,000 تومان
JUNIOR SUIT

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • یک قطعه عکس ( 3.5 * 4.5 )
  پشت زمینه سفید بدون عینک
 • فرم مشخصات فردی
 • کپی شناسنامه وکارت ملی
  هر کدام روی A4 به صورت جداگانه
 • کپی اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه
 • صفحه دارای ویزا روی برگه A4
 • گواهی بانکی
  حداقل 3 ماهه با موجودی حداقل 150.000.000 ریال با مهر بانکی و نام شخص به انگلیسی
 • گواهی شغلی
  ترجمه انگلیسی
 • مسافرین در صورت دریافت دوز کامل واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن میتوانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیو آر کد وارد این کشور شوند. در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود. همراه داشتن
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
  ایرباس 340 ماهان به وارنا
 • ویزا
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل
  7 شب خدمات طبق پکیج
 • سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق
 • بیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

تور وارنا 30 تیر 

مدارک لازم:

کپی پاسپورت با 7 ماه اعتبار. یک قطعه عکس (3/5 در 4/5) تمام رخ - رنگی - پشت زمینه سفید - بدون عینک - تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح - کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 - کپی کارت ملی پشت و رو روی A4 - کپی اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه . صفحه دارای ویزا روی برگه A4 - گواهی بانکی حداقل 3 ماهه با موجودی حداقل 150.000.000 ریال به همراه مهر بانک و نام شخص - گواهی شغلی - ارائه کلی مدارک مبنی بر رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی

داشتن کارت واکسن دیجیتال یا تست منفی پی سی آر 72 ساعت قبل از پرواز.

خدمات:
پرواز رفت و برگشت با پرواز ایرباس 340 ماهان به وارنا . ویزا. 7 شب اقامت طبق پکیج . ترانسفر فرودگاهی . بیمه مسافرتی . راهنما- سیم کارت برای هر اتاق

نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان  میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)
4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 3 الی 10 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

8- ضمانت بازگشت مسافر مبلغ 300.000.000 ریال به ازای هر نفر 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00


مسئولین تور

 • آقای بی ریا
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt