کوش آداسی ویژه 8 مرداد- سان اکسپرس

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
DABAKLAR
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL PALACE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
VISTA AZUR
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PANORAMA HILL HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIGNATURE BLUE RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : PROMO ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
LADONIA ADAKULE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
LE BLEU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,855,700 تومان 22,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,040,700 تومان 11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,890,700 تومان 6,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND BLUE SKY
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUHAN SEA PORT
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
KORUMAR DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,194,700 تومان 23,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,040,700 تومان 11,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,890,700 تومان 6,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CHARISMA DELUXE
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARIA CLAROS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
TUSAN BEACH RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,868,700 تومان 19,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,962,700 تومان 29,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,894,700 تومان 13,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,890,700 تومان 6,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,310,700 تومان 20,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,786,700 تومان 29,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,130,700 تومان 14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,890,700 تومان 6,690,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,310,700 تومان 20,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,786,700 تومان 29,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,615,700 تومان 14,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,890,700 تومان 6,690,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB MARVY BY PALOMA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  27,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,690,000 تومان
توضیحات : STD

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
کپی شناسنامه وکارت ملی
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
توضیحات

تور کوش آداسی ویژه 8 مرداد - سان اکسپرس

تست PCR رفت رایگان 

ساعت رفت: 03:30 برگشت : 22:30

مدارک لازم:

پاسپورت با 6 ماه اعتبار 

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات :

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی سان اکسپرس. 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی

 قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان  میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)
4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته : 09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

کد:0


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید