تور بدروم ویژه 5مرداد - ماهان

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
TENDA
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,145,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
YELKEN MANDALINCI
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,745,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MANDARIN RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,145,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM BAY RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,445,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
GREEN BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,545,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM BAY RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,545,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,545,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
GREEN BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,745,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,745,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNDANCE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BLUE DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,895,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KAIBARA BODRUM PRINCESS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,345,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,945,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,745,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,995,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
KADIKALE RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,745,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNDANCE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,045,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
KAIBARA BODRUM PRINCESS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,045,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
BLUE DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,045,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
توضیحات : CLUB ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
KADIKALE RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,845,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,095,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,195,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ISIS HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,195,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,295,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,295,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
TMT LABRANDA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,295,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
THOR LUXURY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,445,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
THOR LUXURY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
توضیحات : SUPERIOR
محله :
چشم انداز :
6 شب
TMT LABRANDA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPRIOR
محله :
چشم انداز :
6 شب
ISIS HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,545,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,645,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SAMARA HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,645,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
DUJA HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,645,000 تومان
توضیحات : CLUB
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,845,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,845,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,740,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,845,000 تومان
توضیحات : CLUB SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,690,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ISIL CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,345,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,245,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,345,000 تومان
توضیحات : GARDEN ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
KEFALUKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,695,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ISIL CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,795,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,845,000 تومان
توضیحات : STD SUPRIOR
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,395,000 تومان
توضیحات : SUPRIOR SEA VIEW

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
توضیحات

تور بدروم ویژه 5مرداد - ماهان 


خدمات:


بلیط رفت و برگشت با پرواز  ماهان(فرودگاه دنیزلی)– 6 شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی

نکات قابل توجه:


1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)


2.پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.


3.نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان و کودک 2 تا 6 سال 2/995/000 میباشد  


4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.


5. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد.


پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.


در صورت تسویه کامل هیچگونه افزایش نرخی وجود ندارد ، در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی مابه التفاوت اخذ می گردد. 

تورها به صورت اقساط 4 تا 9 ماه و تا سقف 150/000/000 ریال قابل فروش است . جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید . 


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021


* ساعت کاری : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 الی 19:00 - پنجشنبه ها از ساعت 9:00 الی 17:00 - روزهای تعطیل 10:00 تا 14:00


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید