تور مارماریس ویژه 17 مرداد - ایران ایر

هتل ها

6 شب
PINETA CLUB HOTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,825,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,305,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,420,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
AEGEAN PARK
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,605,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,475,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,810,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,020,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,965,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,115,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,525,000 تومان
توضیحات : BUNGALOW STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,505,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,760,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,430,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,840,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
6 شب
ELEGANCE HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,030,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,285,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,150,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,675,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,040,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,305,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
ELEGANCE HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,370,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,775,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,405,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,175,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,710,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,575,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,225,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید