آنتالیا ویژه ،22،23 فروردین - ماهان و ایران ایر

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
AGON HOTEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : KEMER
محله :
چشم انداز :
6 شب
AGON HOTEL
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MERA PARK
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : LARA-KUNDU
محله :
چشم انداز :
6 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA DINCH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS KAPLAN PARADISE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MAYA WORLD BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS LABADA BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : PARK ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
TRANSATLANTIK & SPA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : BELEK
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : استخر آبگرم FAMILY 4,5 PAX
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KARMIR RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT BY WYNDHAM LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY 5,6 PAX
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY 4 PAX
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : KEMER
محله :
چشم انداز :
6 شب
KERVANSARAY KUNDU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KERVANSARAY LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم-
محله :
چشم انداز :
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS SUNGATE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL HOLIDAY PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL SEGINUS LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL WINGS LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ELA QUALITY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
DELPHINE BE GRAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,825,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه 22،23 فروردین - ماهان و ایران ایر

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان و ایران ایر به مقصددنیزلی– 6 شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه:

 1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

2.پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

3.نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان میباشد 

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد.

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید