آنتالیا ویژه ،22،23 فروردین - ماهان و ایران ایر

این تور منقضی شده است

هتل ها

6 شب
AGON HOTEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : KEMER
6 شب
AGON HOTEL
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
MERA PARK
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
LARA HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : LARA-KUNDU
6 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
LARA DINCH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
ARMAS KAPLAN PARADISE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
MAYA WORLD BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
ARMAS LABADA BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : PARK ROOM
6 شب
TRANSATLANTIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : BELEK
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : استخر آبگرم FAMILY 4,5 PAX
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
KARMIR RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY 5,6 PAX
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY 4 PAX
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : KEMER
6 شب
KERVANSARAY KUNDU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
KERVANSARAY LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
KREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم-
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
RIXOS SUNGATE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
ROYAL HOLIDAY PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
ROYAL WINGS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
ELA QUALITY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,825,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,595,000 تومان
توضیحات : STD

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه 22،23 فروردین - ماهان و ایران ایر

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان و ایران ایر به مقصددنیزلی– 6 شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه:

 1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

2.پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

3.نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان میباشد 

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد.

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید