تور مارماریس نوروز 98 تاریخ 2 و 8 و 9 فروردین - آسمان

هتل ها

6 شب
ELEGANCE HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,290,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,290,000 تومان
توضیحات : 2و9 فروردین
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,440,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,023,700 تومان 7,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,186,700 تومان 9,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,850,400 تومان 5,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,388,700 تومان 3,290,000 تومان
توضیحات : STD استخر آب گرم
رزرو
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL DELUX
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,126,700 تومان 7,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,953,400 تومان 5,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,388,700 تومان 3,290,000 تومان
توضیحات : DELUX ROOM استخر آب گرم
رزرو
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL Sea
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,403,000 تومان 10,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,056,400 تومان 5,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,388,700 تومان 3,290,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW استخر آب گرم
رزرو
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL DELUX SEA
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,332,700 تومان 8,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,413,300 تومان 10,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,159,400 تومان 5,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,388,700 تومان 3,290,000 تومان
توضیحات : DELUX SEA VIEW استخر آب گرم
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید