تور آنتالیا نوروز 98 هفته اول و دوم

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA PALACE
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,730,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : ANTALYA
محله :
چشم انداز :
6 شب
MERA PARK
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,730,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : ANTALYA
محله :
چشم انداز :
6 شب
DIAMOND BEACH SIDE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : SIDE
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT SIDE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,020,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : SIDE
محله :
چشم انداز :
6 شب
MAYA WORLD BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,140,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : BELEK
محله :
چشم انداز :
6 شب
THRONE SEAGATE BELEK
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,240,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : BELEK
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIDE PRENSES
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,120,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : SIDE
محله :
چشم انداز :
6 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,370,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : BELEK
محله :
چشم انداز :
6 شب
FAME RESIDENCE KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,180,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : KEMER
محله :
چشم انداز :
6 شب
SEALIFE FAMILY RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,060,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : ANTALYA
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LIMRA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم KEMER
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم LARA
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,310,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT BY WYNDHAM LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : FAMILY 5PX: 6/825/000 دارای استخر آب گرم LARA
محله :
چشم انداز :
6 شب
KARMIR RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,240,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : KEMER
محله :
چشم انداز :
6 شب
KILIKYA PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : ELEGANCE ROOM KEMER
محله :
چشم انداز :
6 شب
MAJIC LIFE JACARANDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : SIDE
محله :
چشم انداز :
6 شب
KERVANSARAY LARA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,240,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : LARA
محله :
چشم انداز :
6 شب
ALVA DONNA EXCLUSIVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,350,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : BELEK
محله :
چشم انداز :
6 شب
BELLIS DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : BELEK
محله :
چشم انداز :
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : LARA
محله :
چشم انداز :
6 شب
MELAS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,820,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : LARA
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB SERA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,830,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : LARA
محله :
چشم انداز :
6 شب
PORT NATURE LUXURY RESORT HOTEL & SPA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,950,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم BELEK
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,280,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم LARA
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم LARA
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD BREEZES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,350,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم LARA
محله :
چشم انداز :
6 شب
AMARA DOLCHE VITA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,050,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : KEMER
محله :
چشم انداز :
6 شب
ELA QUALITY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,180,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : BELEK
محله :
چشم انداز :
6 شب
DELPHINE BE GRAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,640,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : دارای استخر آب گرم LARA
محله :
چشم انداز :
6 شب
ELA QUALITY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,340,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,390,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW دارای استخر آب گرم BELEK

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات
 

تور آنتالیا نوروز 98 (پرواز مستقیم هفته اول)

تاریخ رفت : 29 اسفند الی 10 فروردین 

در تاریخ 29 اسفند 1و2و3و4و10 فروردین 500/000 تومان افزایش نرخ دارد.

در هتل های زنجیره ای رویال و کارمیرکودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود. 

هتل majic life jacaranda دارای گشت خرید رایگان همه روزه ، برنامه های شاد نوروزی ،  early check inn و late check out ، استخر روباز آبگرم و پارک آبی ، ترانسفر انحصاری هتل می باشد. 

نرخ کودک زیر دوسال 400/000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال ، هزینه بیمه به عهده ی مسافر و الزامیست.

توجه : از تاریخ 11/9 ، ساعت کاری آژانس در ایام عادی از ساعت 9 صبح تا 21 و در ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 17 می باشد و در طول این ساعات، همکاران ما آماده ی پاسخگویی به شما عزیزان می باشند.

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید