تور کوش آداسی ویژه 5،6 مهر

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
OZKA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ESAT HOTEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
DABAKLAR
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,335,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
SANTUR HOTEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,210,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
FLORA SUIT
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,460,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
AYMA BEACH RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
AYMA BEACH RESORT
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,820,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LASANTA MARIA HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,060,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,340,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
MY AEGEAN STAR
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,340,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
PANORAMA HILL HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,670,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARORA HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,670,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD.LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
PANORAMA HILL HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,030,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,385,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,980,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  19,950,000 تومان
توضیحات : STD.land view
محله :
چشم انداز :
6 شب
LE BLEU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,485,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,955,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARIA CLAROS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,730,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,850,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LE BLEU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,165,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUHAN SEA PORT
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,165,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : ROH LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARIA CLAROS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD.LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD.LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,240,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD.land view
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,365,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARIA CLAROS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,340,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD.SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
TUSAN BEACH RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,340,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : DELUXE ROOM SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
PINE BAY RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,180,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,375,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
PINE BAY RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,585,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,430,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD.LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
AQUA FANTASY
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,785,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,055,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD.LAND VVIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,265,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,995,000 تومان
توضیحات : STD.SEA SIDE VIEW

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
گشت شهری
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
توضیحات


خدمات:

بلیط رفت و برگشت به مقصد ازمیر6شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی -بیمه مسافرتی -گشت  شهری در کوش آداسی 

1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

 2.پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

3.نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان میباشد و به کودک 2-6 سال  کمیسیون تعلق نمیگیرد.

4. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر واز بابت اعتبار پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس برسام سیر در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت میشود. 

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید