تور بدروم ویژه مهر ماه

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
TENDA
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,325,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,135,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,435,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
AYAZ AQUA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,105,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,675,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : R.O.H LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
GREEN BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,215,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,430,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,755,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : CLUB
محله :
چشم انداز :
6 شب
GREEN BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : MAIN
محله :
چشم انداز :
6 شب
ISIS HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : CLUB GARDEN VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ISIS HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,025,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : CLUB SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,130,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : STD LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ISIS HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,535,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,325,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : Myndos
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,755,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,780,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,405,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,835,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,860,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,405,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
MY ELLA RESORT BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,105,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,485,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : R.O.H
محله :
چشم انداز :
6 شب
TMT LABRANDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,105,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,485,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : R.O.H LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,345,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,565,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,510,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,565,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,510,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,565,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
SAMARA HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,075,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,075,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ERSAN
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,805,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,320,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ERSAN
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,725,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
WOW BODRUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,805,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,555,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : STD GARDEN VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,015,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,865,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR GARDEN VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,040,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,185,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,420,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
THE BODRUM BY PARAMOUNT SCENE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,925,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,455,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LUJO BODRUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,365,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,655,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,615,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,550,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR SEA VIEW

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
گشت شهری
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
توضیحات

پرواز رفت ساعت: 04:15 بامداد / پرواز برگشت ساعت: 23:20 بامداد

خدمات:

بلیط رفت(پنجشنبه و جمعه) و برگشت (چهارشنبه و پنجشنبه )به مقصد ازمیر– 6شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی -بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه:

 1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

2.پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

3.نرخ کودک بدون تخت 2.550.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 200000تومان میباشد و به کودک 2-6 سال  کمیسیون تعلق نمگیرد.

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد.

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910

                                   

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید