تور بلغارستان - وارنا ویژه 6 تیر 98

هتل ها

7 شب
palma
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  5,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
PERLA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  5,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
BONITA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  5,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
SHIPKA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  5,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
BLUE SKY
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  6,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
CENTRAL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  6,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
7 شب
LILIA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  6,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
ROYAL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  7,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
ATLAS
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  7,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
ARENA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  7,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
PALM BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  7,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : PRIVATE BEACH
رزرو
7 شب
ADMIRAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  7,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
7 شب
ASTERA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  8,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
AAZALIA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  8,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  8,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
ASTOR GARDEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  8,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,845,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  8,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : PARK VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  9,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : SIDE SEE VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  10,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,345,000 تومان
توضیحات : LEVEL ROOM
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید