قلعه روملی حصاری (Rumeli Hisarı Castle)

جاذبه های گردشگری 20 آذر ، 1397 5 دقیقه

یکی از زیبا ترین قلعه های عثمانی که از جاذبه های گردشگری استانبول است، قلعه ی روملی حصاری (Rumeli Hisarı Castle) نام دارد که 1452سال قدمت دارد. این قلعه توسط سلطان عثمانی مهمت دومMehmed II  ساخته شده است و در قسطنطنیه و در ساحل تنگه بسفر شهر استانبول واقع است. 


قلعه روملی حصاری (Rumeli Hisarı Castle)

قلعه روملی حصاری شامل سه برج بزرگ، یک برج کوچک و سیزده برج کوچک است که همه آنها بسیار زیبا و دیدنی هستند. 

قلعه روملی حصاری (Rumeli Hisarı Castle)

قلعه روملی حصاری پس از فتح قسطنطنیه:

پس از فتح قسطنطنیه  در سال 1453، قلعه اهمیت نظامی خود را از دست داد و تا قرن هفدهم به عنوان یک زندان، تا قرن نوزدهم به عنوان یک ایست بازرسی گمرکی استفاده می شد. در قرن نوزدهم در داخل این قلعه ، خانه ، مسجد، مغازه و... قرارگرفت و سرانجام این قلعه در دهه 1950 نابود شد و از سال 1960، این قلعه به عنوان یک موزه عمل می کند و بازدید برای عموم آزاد است.

قلعه روملی حصاری (Rumeli Hisarı Castle)

ساعات و هزینه ی بازدید :

قلعه روملی حصارهمه  روزهفته به جز سه شنبه ها باز است .

هزینه ی بازدید 10 لیر ترکیه است.

برای دیدن این قلعه ی زیبا و دیگر جاذبه های گردشگری استانبول با برسام سیر و تور استانبول همراه باشید. 

 قلعه روملی حصاری (Rumeli Hisarı Castle)