تور ویژه بدروم 7 و 14 و 21 مرداد - فریبرد

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/04/07
  • هوایی
  • مقصد: بدروم
  • اعتبار تا: 1400/05/21
  • مدت اقامت: 6 شب
نام هتل NATUR GARDEN

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 10,990,000 تومان 14,290,000 تومان 9,090,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل VERDE HOLIDAY

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 12,990,000 تومان 16,190,000 تومان 9,890,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SKY LIFE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 13,890,000 تومان 21,190,000 تومان 10,890,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل هتل ماندارین ریزورت بدروم

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 14,290,000 تومان 18,090,000 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل GREEN BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 17,990,000 تومان 29,290,000 تومان 12,190,000 تومان
توضیحات CLUB
نام هتل GREEN BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 18,590,000 تومان 30,490,000 تومان 12,190,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SUNDANCE RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 18,890,000 تومان 25,090,000 تومان 12,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL ASARLIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 19,890,000 تومان 26,490,000 تومان 13,290,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل AZURE BY YELKEN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 20,190,000 تومان 26,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل ROYAL ASARLIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 20,290,000 تومان 27,190,000 تومان 13,490,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل تور اکسکلوسیو

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 20,490,000 تومان 27,690,000 تومان 13,790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل AZURE BY YELKEN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 20,990,000 تومان 28,090,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل ارمونیا

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 21,290,000 تومان 28,590,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KADIKALE RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 21,890,000 تومان 29,590,000 تومان 14,290,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل YASMIN RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 22,290,000 تومان 30,090,000 تومان 14,490,000 تومان
توضیحات MYNDOS
نام هتل YASMIN RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 23,690,000 تومان 32,090,000 تومان 15,190,000 تومان
توضیحات MAIN
نام هتل کایبارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 23,690,000 تومان 40,590,000 تومان 15,190,000 تومان
توضیحات ECO
نام هتل YASMIN RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 23,690,000 تومان 32,090,000 تومان 15,190,000 تومان
توضیحات MAIN
نام هتل LABRANDA TMT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 23,990,000 تومان 41,390,000 تومان 15,390,000 تومان
توضیحات ANEX
نام هتل بلو دریم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 23,990,000 تومان 32,690,000 تومان 15,290,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل ASTERIA BODRUM RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 24,190,000 تومان 34,790,000 تومان 15,490,000 تومان
توضیحات STD LAND VIEW
نام هتل ASTERIA BODRUM RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 25,390,000 تومان 36,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات STD SEA VIEW
نام هتل SALMAKIS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 25,890,000 تومان 35,290,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAIRABA IMPERIAL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 26,690,000 تومان 46,690,000 تومان 16,690,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل BAIA BODRUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 28,990,000 تومان 40,190,000 تومان 17,790,000 تومان
توضیحات DLUXE GARDEN
نام هتل KEFALUKA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 36,890,000 تومان 67,090,000 تومان 21,790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل XANADU ISLAND

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 39,090,000 تومان 61,790,000 تومان 22,890,000 تومان
توضیحات COURT
نام هتل BE PREMIUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 42,890,000 تومان 68,290,000 تومان 24,790,000 تومان
توضیحات STUDIO LAND VIEW
نام هتل BE PREMIUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 44,290,000 تومان 70,590,000 تومان 25,490,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل BE PREMIUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 45,590,000 تومان 72,790,000 تومان 26,090,000 تومان
توضیحات SUPERIOR
نام هتل VOGUE BODRUM HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 53,390,000 تومان 76,790,000 تومان 29,990,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل VOGUE BODRUM HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 57,990,000 تومان 83,690,000 تومان 32,290,000 تومان
توضیحات SUP LAND VIEW
نام هتل RIXOS PREMIUM BODRUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 83,390,000 تومان 121,690,000 تومان 44,990,000 تومان
توضیحات DLUXE LAND VIEW

تور بدروم ویژه 24 تیر

ساعت رفت :17:55 ساعت برگشت 01:30

مدارک لازم : 

پاسپورت  با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 320 فریبرد  – 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات صبحانه ،نهار،شام- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال )

نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال .990.000 تومان ونرخ  کودک 2 تا 6 سال 6.590.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

8-در صورت مثبت شدن نتیجه تست PCR از 72 ساعت الی 24 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور ، اقامت ،بلیط بدون جریمه استرداد میگردد.

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 راهنمای فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2 تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم نیک محمدی 48041000
2 خانم ایلانلو 48041000