مسجد تکلی محمد پاشا Tekeli Mehmet Paşa Mosque

جاذبه های گردشگری 10 مهر ، 1397 5 دقیقه

مسجد جامع Mehmet Paşa در شهر آنتالیا است. این مسجد در قرن هجدهم در ناحیه Kalekapisi ساخته شد و یکی از مهمترین مساجد عثمانی است.

گنبد اصلی که در لبه بالایی قرار دارد، توسط سه نیم گنبد، از شرق، غرب و جنوب پشتیبانی می شود. پنل های کاشی که با آیه های قرآنی تزئین شده به عنوان نماد مسجد، در داخل مسجد وجود دارد.

نام مسجد تکلی مهمت پاشا از نام معمار آن نشئت‌ گرفته است که تکلی محمد پاشا نام داشته است. مسجد تاریخی تکلی مهمت پاشا با سپری کردن بیش از دو قرن همراه باشکوه و استقامت ازجمله جاذبه‌های گردشگری آنتالیا به شمار می‌رود که میزبان گردشگران عزیز از تمام کشورهای جهان می‌باشد. 

 مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا با وجود بزرگ نبودنش نسبت به مسجد های استانبول، یکی از مهمترین مساجد عثمانی در آنتالیا به شمار می رود و دلیل آن هم وجود تک منار بلند و قدمت بسیار آن می باشد. 

گنبد اصلی مسجد توسط سه نیم گنبد در شرق، غرب و جنوب و سه گنبد دیگر در قسمت شمالی حمایت شده است. یک مناره ی سر به فلک کشیده نیز در میان گنبدهای مسجد از نشانه های بارز این مسجد تاریخی است. در تزئینات داخلی بنا از کاشی کاریهایی که مزین به آیه های قرآنی هستند استفاده شده است. کاشی کاریهای داخلی مسجد بسیار هنرمندانه صورت گرفته و فضای معنوی خاصی را برای این مسجد ایجاد کرده اند.

آدرس: ترکیه، آنتالیا، مرادپاشا، تزکیولار.

Tekeli Mehmet Paşa Mosque