کنگره سیستم های اطلاعات جغرافیایی اوراسیا

14 شهریور ، 1397
برسام سیر آریا
0 کامنت

کنگره سیستم اطلاعات جغرافیایی اوراسیا قصد دارد به کمک تبادل اطلاعات علمی و به اشتراک گذاشتن تجربیات عملی، باعث ایجاد چشم اندازی برای مطالعاتی در آینده انجام شود و تعاملات علمی و فرهنگی را به اجرا درآورد.
مباحث اصلی شامل سیستم های اطلاعات جغرافیایی، ساختارهای اطلاعات مکانی و مدیریت در سیستم اطلاعات جغرافیایی، برنامه های تجزیه و تحلیل فضایی در GIS، نظارت بر محیط زیست در GIS و ....
زمان برگزاری : 4 تا 7 سپتامبر 2018
محل برگزاری : آکادمی ملی علوم آذربایجان، باکو، آذربایجان

Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan

کنگره

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی