برسام سیر

عید قربان در ترکیه

01 بهمن ، 1397
برسام سیر آریا

مردم ترکیه در این عید آداب و رسوم خاصی دارند. از چند روز قبل خریدهایشان را انجام میدهند. در روز، عید برخی از مردم ممکن است به خاطر ثواب برای اموات خود قربانی بدهند.
بسیاری از مردم لباس نو بر تن می کنند و بعضی از وعده های غذایی شان را در حیاط مقدس تركیه آماده می كنند. اکثر مردم خانه هایشان را نیز مرتب می کنند و برای پذیرایی ازمهمانان آماده می شوند. هر یک از خانواده ها ممکن است یک بز، گوسفند و یا گاو برای عید قربان انتخاب نمایید. افرادی که مایل به بازدید از بستگان شهرهای دیگر هستند ممکن است در این روز سفر کنند.
بعضی از خانواده ها یک حیوان را به نیت اموات خویش قربانی می کنند تا هم ثوابی به آنها برسد و هم یادی از آنها کرده باشند. آنها گوشت قربانی را به فقرا می دهند و یا آن را میان همسایگان توزیع می کنند. خانواده ها ممکن است گوشت حیوانی را که در این روز قربانی می کنند، بخورند. زیارت اهل قبور نیز در روزعید قربان رایج است.
عید قربان روز تعطیل رسمی در ترکیه است. ساختمان های اداری، مدارس و ادارات پست بسته می شوند، هر چند فروشگاه ها و سوپرمارکت ها عموما باز هستند. برنامه ی حمل و نقل عمومی متفاوت است تراکم ترافیک در بزرگراه ها رخ می دهد زیرا بسیاری از مردم عید قربان به شهرهای دیگر سفر می کنند.

عید قربان ، مهمترین عید مسلمانان در طول سال است. این عید چند روز طول می کشد و تعطیلی عمومی در ترکیه است. تقریباً تمام مغازه ها و ادارات در این عید تعطیل هستند.
افرادی که در کشورهای مسلمان مانند ترکیه هستند، تاریخ عید قربان را با استفاده از تقویم اسلامی (تاریخ قمری) تعیین می کنند. این عید داستان حضرت ابراهیم را یادآوری می کند که پس از اثبات کردن اعتقاد و اراده ی خود به فدا کردن فرزندش در راه اطاعت از خدا، قوچ را قربانی می کند. 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt