پل Tabakhane ترابزون

جاذبه های گردشگری 10 دی ، 1397 5 دقیقه

پل Tabakhane نشان دهنده ی صنعت پر سر و صدای آن منطقه است که یک قسمت از زیبایی های ترابزون را نشان می دهد. 
منظره ای از باغ ها و دیوارهای ترابزون، حسن نیت دوران عثمانی را به نمایش می گذارد.

پل Tabakhane ترابزون

این پل نشان دهنده ی  صنعت پر سر و صدای آن منطقه است که یک قسمت از زیبایی های ترابزون را نشان می دهد. 
منظره ای از باغ ها و دیوارهای ترابزون، حسن نیت دوران عثمانی را به نمایش می گذارد.


پل Tabakhane ترابزون

این پروژه ی تفریحی در زمینه ی تغییرات شهری تنظیم و راه اندازی شد و سهم بزرگی در سرسبزی و شادابی آن منطقه دارد.
حوزه های سرسبز طراحی شده در محدوده ی این پروژه، توسعه چشم انداز شهری و محیط زیستی، افزایش کیفیت زیبایی محیط زندگی و ایجاد منطقه ای تفریحی که مردم می توانند از هوای تازه بهره مند شوند.


پل Tabakhane ترابزون

این پارک با داشتن چندین هزار گل رنگارنگ، انواع مختلف گونه های گیاهی و درختان رنگارنگ جذاب، از زیبا ترین پارک های ترابزون است.

از دیگر پل های ترابزون می توان به پل زاگنوس اشاره کرد.