تور کوش آداسی تابستان معراج

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/27 ساعت حرکت: 21:30 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 01:00 شرکت حمل و نقل : معراج
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
MELIKE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ROXX ROYAL
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SURTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,786,700 تومان 29,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,232,700 تومان 38,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,194,700 تومان 23,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SENTINUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,103,700 تومان 43,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,227,700 تومان 54,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,516,700 تومان 20,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,957,700 تومان 45,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,582,700 تومان 83,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,134,700 تومان 21,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,107,700 تومان 50,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,908,700 تومان 87,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,001,700 تومان 20,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LE BLEU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,669,700 تومان 55,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,921,700 تومان 84,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,074,700 تومان 19,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  96,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LAND VIEW PROMO ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  105,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  123,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  126,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  108,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  130,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی معراج . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در کوش اداسی به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد .

CODE:1200

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید