تور بدروم تابستان ویژه آتا (مستقیم)

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 23:30 شرکت حمل و نقل : آتا
IKA BJV
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/12 ساعت حرکت: 03:30 شرکت حمل و نقل : آتا
BJV IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : STD
6 شب
BODRUM BEACH RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
PHOENIX SUN
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,850,700 تومان 38,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,034,700 تومان 51,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,278,000 تومان 22,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,456,700 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات : STD
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SMART STAY BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
full-capacity
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MANDARIN RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,691,700 تومان 43,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,450,700 تومان 58,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,278,000 تومان 22,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,456,700 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
YELKEN MANDALINCI
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,890,000 تومان
توضیحات : FAMILY 2+2 OR3+1
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
JASMIN BEACH HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
OTIUM PARK AYAZ AQUA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,489,700 تومان 49,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  - -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,489,700 تومان 49,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,489,700 تومان 49,990,000 تومان
توضیحات : FAMILY 2+2 OR3+1 club room
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
AZURE BY YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,785,700 تومان 53,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,591,700 تومان 73,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,456,700 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات : STD
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
GREEN BAY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,257,700 تومان 55,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,209,700 تومان 73,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,988,200 تومان 34,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,456,700 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات : STD
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  57,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,190,000 تومان
توضیحات : FAMILY 2+2 OR3+1 club room
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
TMT LABRANDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  100,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : anex room
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
AZKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,729,700 تومان 57,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,007,700 تومان 80,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,081,400 تومان 23,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,456,700 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MY ELLA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,244,700 تومان 58,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  105,049,700 تومان 101,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,596,400 تومان 23,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,456,700 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات : STD
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,480,700 تومان 59,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  103,401,700 تومان 100,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : club room
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
MARVIDA SENSES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  109,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : DLX STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
KADIKALE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  111,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
BLUE DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : club room
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SALMAKIS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,617,700 تومان 67,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,839,700 تومان 94,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,263,200 تومان 27,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,456,700 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات : STD
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
BODRUM PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  122,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
KAIRABA BODRUM IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  123,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : maindus
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SELECTUM COLOURS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,501,700 تومان 70,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  125,443,700 تومان 121,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,483,100 تومان 23,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,456,700 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات : STD
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,179,700 تومان 72,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  135,228,700 تومان 131,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,327,700 تومان 24,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,456,700 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات : STD
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,179,700 تومان 72,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  103,195,700 تومان 100,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,884,800 تومان 24,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,456,700 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات : vilage room
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  100,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : MAIN BUILDING
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SAMARA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  132,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
ISIL CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  138,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
PRIVE BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  139,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  106,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : main room sea view
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIANJI WELL- BEING
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  151,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : DLX ROOM
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MIRADA EXCLUSIVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,011,700 تومان 87,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  164,583,700 تومان 159,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,456,700 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات : STD
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  160,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : DLX GARDEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
KEFALUKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,573,700 تومان 92,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  175,913,700 تومان 170,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,739,700 تومان 24,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,456,700 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات : STD
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  177,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
BE PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  185,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STUDIO GADEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
XANADU ISLAND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  185,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  136,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  198,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : SUP ANEX
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  185,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  322,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : DLX GARDEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
TITANIC BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  201,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  296,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  53,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,890,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات

پرواز رفت و برگشت آتا . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در بدروم به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی.

نرخ کودک زیر 2 سال 2.590.000 تومان می باشد .

CODE:2000

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید