تور مارماریس تابستان معراج (مستقیم)

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/11 ساعت حرکت: 00:25 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA DLM
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/18 ساعت حرکت: 04:00 شرکت حمل و نقل : معراج
DLM IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SERIN HOTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : NET
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ASTORIA BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,689,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
POINT BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
POINT BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
ISLA PANORAMA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,689,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW ANEX
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ISLA PANORAMA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,689,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
EMRE HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,689,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : GARDEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,656,700 تومان 58,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,680,700 تومان 99,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : LAND VIEW BUNGALOW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LIMITED SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LALILA BLUE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,304,700 تومان 60,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,560,700 تومان 95,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,258,700 تومان 32,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
CAPRICE BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,689,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,673,700 تومان 62,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  110,817,700 تومان 107,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,786,700 تومان 29,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
ELLITE WORLD
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  119,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LAND VIEW DELUXE
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,278,700 تومان 66,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  118,027,700 تومان 114,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,135,740 تومان 29,258,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,793,700 تومان 66,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  118,916,590 تومان 115,453,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,530,360 تومان 30,612,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
FAROS PREMIYUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  115,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW BUNGALOW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,823,700 تومان 67,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  111,744,700 تومان 108,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,524,700 تومان 34,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  119,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,709,500 تومان 68,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  122,971,700 تومان 119,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,750,700 تومان 68,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  122,971,700 تومان 119,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,625,196 تومان 29,733,200 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  124,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  96,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
FAROS PREMIYUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  131,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  103,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  142,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  111,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
MARTI RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  122,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,989,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW DELUXE
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
ELLITE WORLD
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  137,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : SEA VIEW DELUXE
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  120,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  160,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  158,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  47,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : RIVER VIEW
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  115,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  165,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  48,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : RIVER VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  117,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  169,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : POOL ACCESS SEA VIEW
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  124,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  178,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : POOL ACCESS SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحاتتور مارماریس از تهران و پرواز مستقیم به مارماریس بهترین هتل های 5 ستاره ، پرواز معراج ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی

1) استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس برسام سیر آریا در این مورد پاسخگو نیست

2) مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

3) برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است

4) نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد

5) در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 4.000.000 تومان به پکیج اضافه می‌شود


CODE:2000


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید