تور فتحیه تابستان ویژه آتا

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/29 ساعت حرکت: 23:30 شرکت حمل و نقل : آتا
IKA DLM
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/06 ساعت حرکت: 03:30 شرکت حمل و نقل : آتا
DLM IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW DELUXE
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  108,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW DELUXE
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ORKA SUNLIFE REORT & AQUA PARK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  111,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  114,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW DELUXE
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
JIVA BEACH RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
ORKA SUNLIFE REORT & AQUA PARK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  133,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : POOL VIEW
6 شب
JIVA BEACH RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  120,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : POOL VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORKA SUNLIFE REORT & AQUA PARK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  141,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW LARGE ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB TUANA FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  123,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW CLUB DELUXE ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB LETOONIA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  140,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : BUNGALOW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB TUANA FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  135,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : POOL ACCESS VIA CLUB DELUXE
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB TUANA FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  140,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : POOL ACCESS DIRECT CLUB DELUXE
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB LETOONIA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  156,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : STD HOTEL ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LIBRTY LYKIA ADULT ONLY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  106,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  172,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LIBRTY LYKIA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  203,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
JIVA BEACH RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  112,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  209,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  43,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SWIM UP ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
LIBRTY LYKIA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  113,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  213,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  43,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
LIBRTY LYKIA ADULT ONLY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  214,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LIBRTY LYKIA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  118,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  221,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LIBRTY LYKIA ADULT ONLY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  124,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  235,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBRTY LYKIA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  128,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  240,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW LARGE ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY FABAY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  134,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  222,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  50,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : POOL ACCESS VIAS STAIR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBRTY LYKIA ADULT ONLY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  135,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  254,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LAND VIEW DELUXE SUITE
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY FABAY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  145,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  242,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  53,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : POOL DIRECT
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIYUM GOCEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  146,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  245,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : GARDEN VIEW DELUXE SUITE
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات

 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

 برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.

برای مشاهده شرایط اقساط وارد لینک شوید.


CODE:2000


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید