آفر تور بدروم ویژه 13 اردیبهشت ماهان

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
TIANA BEACH RESORT
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KAIBARA BODRUM PRINCESS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,345,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,545,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LATANYA PARK RESORT
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD CLUB
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNDANCE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,795,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LATANYA PARK RESORT
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,595,000 تومان
توضیحات : MAIN STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,595,000 تومان
توضیحات : CLUB STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KAIBARA BODRUM PRINCESS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,645,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,895,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNDANCE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,895,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
KADIKALE RESORT
ALL+24
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,945,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,995,000 تومان
توضیحات : STD ROOM LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ISIS HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,045,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW CLUB
محله :
چشم انداز :
6 شب
KADIKALE RESORT
ALL+24
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,045,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD CLUB
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ISIS HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,145,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW CLUB
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,745,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,295,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
SAMARA HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,395,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ISIS HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات : STD LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
SALMAKIS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,595,000 تومان
توضیحات : STD LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,695,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,695,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,745,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR GARDEN ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
SALMAKIS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,795,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
WOW BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,895,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : land VIEW STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,995,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,145,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,195,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR ROOM SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
WOW BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,845,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,895,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,195,000 تومان
توضیحات : DELUXE ROOM SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,345,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات : PREMIUMROOM SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,195,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW STD

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
توضیحات

تور بدروم ویژه 13 اردیبهشت ماهان

پکیج بدروم فقط با پرواز ماهان انجام می پذیرد.

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان– 6 شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه:

 1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

2.پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

3.نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان و کودک 2 تا 6 سال 1/995/000 میباشد  

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد.

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید