تور پوکت + پاتایا ویژه 10 خرداد

هتل ها

4 شب
AT HOME BOUTIQUE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
PIYADA RESIDENCE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,860,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
BESTON PATTAYA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,330,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
IBIS PHUKET
BB
3
3 شب
SUNSHINE HIP
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
NOVA EXPRESS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
BALI HAI BAY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,960,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,440,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
HERITAGE PATTAYA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,120,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
THE BAY VIEW
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
MERCURE OCEAN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,680,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,940,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,040,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید