تور آلانیا ویژه 26 آذر - پگاسوس

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/09/26
  • هوایی
  • مقصد: آلانیا
  • اعتبار تا: 1400/09/25
  • مدت اقامت: 6 شب
نام هتل WASA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 6,090,000 تومان 7,153,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KLEOPATRA SUNLIGHT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 6,760,000 تومان 8,140,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARTEMIS PRINCESS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 7,275,000 تومان 8,830,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KELOPATRA ALIS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 7,375,000 تومان 8,930,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARSI HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 8,020,000 تومان 10,100,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KELOPATRA ADA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 8,120,000 تومان 10,200,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARSI BLUE BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 8,465,000 تومان 10,885,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ACAR HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 8,470,000 تومان 10,885,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KELOPATRA ROYAL PALM

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 8,580,000 تومان 11,170,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KLAS ALANYA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 8,900,000 تومان 11,660,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل FIRST CLASS HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 8,900,000 تومان 11,660,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل CASTIVAL SIDE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 9,110,000 تومان 12,050,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KLAS MORE BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 9,340,000 تومان 12,450,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAC PREMIER

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 9,455,000 تومان 12,740,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SCYLAX FAMILY CLUB

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 9,540,000 تومان 12,650,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SULTAN SIPAHI RESORT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 9,655,000 تومان 12,940,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA FAMILY SIDE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 9,770,000 تومان 13,230,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل JASTINIANO DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 9,890,000 تومان 13,515,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIDE ALEGRIA

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 9,890,000 تومان 13,515,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل LINDA RESORT SIDE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 10,090,000 تومان 13,715,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIVIERIA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 10,100,000 تومان 13,905,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIDE STAR RESORT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 10,380,000 تومان 14,380,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIDE CROWN PALACE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 10,380,000 تومان 14,350,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIDE STAR BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 10,820,000 تومان 15,120,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT BY WYNDHAM SIDE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 10,980,000 تومان 15,470,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA JUST IN BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 10,980,000 تومان 15,470,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIDE STAR ELEGANCE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 11,050,000 تومان 15,660,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SENSE DELUXE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 12,050,000 تومان 17,235,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELENE BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 12,070,000 تومان 17,430,000 تومان -
توضیحات
نام هتل PORT RIVER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 12,940,000 تومان 18,990,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAJIC LIFE JACARANDA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 13,160,000 تومان 19,380,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUNPRIME C-LOUNGE HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 13,590,000 تومان 20,165,000 تومان -
توضیحات
نام هتل ALVA DONNA BEACH SIDE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 14,560,000 تومان 21,820,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARTEMIS PRINCESS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 90,150,000 تومان 11,950,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات

تور آلانیا ویژه  26 آذر- پگاسوس

فرودگاه مقصد قاضی پاشا 

مدارک لازم : 

پاسپورت  با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

تور آلانیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس برسام سیر آریا


نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان ونرخ  کودک 2 تا 6 سال 4.790.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297*

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آلانیا 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار 1
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم نیک محمدی 48041000