تور آلانیا ویژه 31 تیر , 1 مرداد- پگاسوس

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/04/31
  • هوایی
  • مقصد: آلانیا
  • اعتبار تا: 1400/05/01
  • مدت اقامت: 6 شب
نام هتل KLEOPATRA SUN LIGHT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 7,490,000 تومان 9,900,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SUN VERA HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 8,490,000 تومان 11,580,000 تومان 7,840,000 تومان
توضیحات 000
نام هتل KLAS ALANYA

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 9,490,000 تومان 13,350,000 تومان 7,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARINA FAMILY RESORT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 10,690,000 تومان 15,500,000 تومان 8,600,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل MIAROSA INCEKUM BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 10,790,000 تومان 15,600,000 تومان 7,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل FIRST CLASS HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 11,290,000 تومان 16,540,000 تومان 8,400,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل GREEN LIFE HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 11,490,000 تومان 17,030,000 تومان 7,700,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
MIAROSA INCEKUM WEST

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 11,590,000 تومان 17,130,000 تومان 7,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل SULTAN OF SIDE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 12,490,000 تومان 18,250,000 تومان 8,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل HEDEF BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 12,990,000 تومان 19,530,000 تومان 7,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل SENZA THE INN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 13,490,000 تومان 20,470,000 تومان 8,630,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SEALIFE BUKET

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 13,890,000 تومان 21,230,000 تومان 8,760,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل MIAROSA INCEKUM BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 14,290,000 تومان 21,840,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل LYCUS BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 14,590,000 تومان 22,570,000 تومان 8,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASIA BEACH RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 14,990,000 تومان 23,400,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل SULTAN OF DREAM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 14,990,000 تومان 22,990,000 تومان 9,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل XORIA DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 15,490,000 تومان 23,900,000 تومان 9,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل XAFIRA DELUXE RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 15,890,000 تومان 24,740,000 تومان 9,620,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل NOXXIN DLX

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 15,990,000 تومان 25,130,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITAN SELECT HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 15,990,000 تومان 25,130,000 تومان 9,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAILA BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 16,290,000 تومان 21,840,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل VIKINGEN INFINITY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 16,990,000 تومان 26,700,000 تومان 10,070,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ROYAL GARDEN BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 16,990,000 تومان 26,850,000 تومان 9,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل BEACH CLUB DOGANAY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 16,990,000 تومان 26,850,000 تومان 9,970,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
HAYDAR PASHA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 19,990,000 تومان 32,250,000 تومان 11,170,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل EFTALIA OCEAN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 19,990,000 تومان 32,250,000 تومان 11,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALBA QUEEN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 19,990,000 تومان 31,940,000 تومان 11,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل LONICERA RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 20,790,000 تومان 33,530,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
LONG BEACH RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 20,990,000 تومان 34,090,000 تومان 11,540,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SUENO BEACH SIDE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 21,390,000 تومان 34,350,000 تومان 11,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل RUBI PLATINUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 24,990,000 تومان 40,890,000 تومان 13,430,000 تومان
توضیحات STD

تور آلانیا ویژه 31 تیر و 1 مرداد- پگاسوس 

مدارک لازم : 

پاسپورت  با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی پگاسوس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر 60سال) - ترانسفر فرودگاهی ، 

نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان ونرخ  کودک 2 تا 6 سال 6.490.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297*

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آلانیا 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 راهنمای فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار 1
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم نیک محمدی 48041000
2 خانم ایلانلو 48041000

تورهای مرتبط