هتل

فاصله هتل اسکالا نوا تا فرودگاه 15 کیلومتر و فاصله آن تا مرکز شهر 2 کیلومتر است.

امکانات هتل:

فضای بازی برای کودکانمینی بارحمامسشواریک رستوران در فضای بازدو رستوران در فضای بستهیک بار در کنار استخر

امکانات ورزشی و تفریحی هتل:

یک استخر روبازاستخر برای کودکان
اسکالا نووا اسکالا نووا اسکالا نووا اسکالا نووا اسکالا نووا اسکالا نووا اسکالا نووا اسکالا نووا اسکالا نووا اسکالا نووا اسکالا نووا اسکالا نووا اسکالا نووا اسکالا نووا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
اسکالا نووا

اسکالا نووا

دسترسی به اطلاعات سایر مشاغل مشابه: