1) اصل گذرنامه با امضا، به همراه گذرنامه های قبلی.

   الف)مدت اعتبار خداقل  7 ماه از تاریخ ورود.

2) 6 قطعه عکس 4 * 6  رنگی ، تمام رخ با زمینه سفید.

3) اصل شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضا بانک .

  الف) حسابهای جاری : کارکرد سه ماه اخی.

  • در صورت تعداد زیاد تراکنش ، ارائه گردش حساب 1 ماه گذشته کافی می باشد.
  • در صورت نداشتن گردش حساب ، گواهی موجودی حساب نیز قابل ارائه می باشد.

  ب) سپرده های بانکی

  •     ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک ، قابل قبول می باشد.
  • باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000 ریال باشد.

5) اصل سند مالکیت

6) اصل مدارک شغلی

  الف) پزشکان : پروانه مطب ، پروانه دائم پزشکی ، کارت نظام پزشکی و دانش نامه تخصیلی.

  ب) وکلا : پروانه وکالت.

  ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی ، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال ، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی ، آخرین لیست بیمه

 د) باز نشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی ، ارائه آخرین فیش حقوقی.

 ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

 و) در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آگهی تاسیس.

 ز) دانش آموزان ، دانشجویان ، معلمان ، اساتید و اعضاهیئت علمی دانشگاه ( اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار)

  • جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند ، علاوه بر نامه اشتغال به تخصیل ، ارائه اصل و نرجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متاهل که تنها سفر می کنند، رضایت نامه محضری الزامی است.

8) مدارک شغلی همسر برای خانم ها خانه دار.

  • حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد.
  • مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر ، نزد آژانس باقی می ماند.
  • چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی حداقل به مبلغ 500.000.000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت

       حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4  دارند.