مدارک لازم برای ویزای آلمان ( نمایشگاهی )

لطفاً تمام کپی ها را روی برگه 4 A تهیه فرمایید.

 •       معرفی نامه خطاب به سفارت آلمان به زبان فارسی از یک سازمان دولتی و یا وابسته به دولت و یا انجمن صنفی حاوی اطلاعاتی

از قبیل نام و نام خانوادگی متقاضی ، پست سازمانی وی در شرکت ، دلیل و زمان سفر ( به همراه یک نسخه کپی از آن ) .

 •       کپی از ویزاهای شنگن قبلی ، کانادا ، استرالیا ، آمریکا ، انگلستان و اصل پاسپورت قبلی
 •       اصل گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ برگشت تور ( امضاشده ) به همراه کپی.
 • 2 قطعه عکس 3.5 * 4.5 کاملاً جدید ، رنگی با زمینه سفید و بدون لبخند از روبرو ( بت عکس پاسپورت و ویزاهای شینگن قبلی متفاوت

 باشد و 80% عکس چهره باشد.)

 •       اصل و فتوکپی شناسنامه و گذرنامه متقاضی و همسر و فرزندان متقاضی
 •       مدارک اشتغال به کار به نام مسافر اعم از:
 • اعضای هیات مدیره شرکتها: اصل و کپی روزنامه رسمی تاسیس به همراه آگهی آخرین تغییرات به انضمام معرفی نامه به زبان فارسی روی سربرگ با مهر و امضای شرکت و لیست بیمه 6 ماه آخر پرسنل به همراه اصل فیش پرداختی بیمه 6 ماه آخر و لیست بیمه خودشان در صورت دارا بودن به همراه اصل دفترچه بیمه و کپی از صفحه اول
 • کارمندان بخش خصوصی: کپی روزنامه رسمی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت به انضمام معرفی نامه فارسی از شرکت.

اصل و کپی سابقه بیمه شخص ، ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی و فیش واریز حق بیمه ( کارگر یا کارمندان شخص کارفرما )

به سازمان تامین اجتماعی مربوط به شش ماه آخر و دفترچه بیمه و کپی از صفحه اول آن

 • صاحبان حرف و مشاغل آزاد: اصل و کپی جواز کسب یا اصل و کپی پروانه بهره برداری یا اصل و کپی کارت بازرگانی به همراه رسید آخرین پرداخت مالیاتی و معرفی نامه از محل کار و اتحادیه
 • کادر پزشکی: اصل و کپی کارت نظام پزشکی و پروانه مطب و لیست بیمه پرسنل در صورت دارا بودن و معرفی نامه از محل کار و نظام پزشکی.
 • مهندسین: اصل و کپی پروانه اشتغال و اصل و کپی کارت نظام مهندسی به همراه روزنامه رسمی یا سابقه بیمه معرفی نامه از محل کار و نظام پزشکی
 • اعضای هیات علمی دانشگاه: اصل و کپی کارت پرسنلی و اصل و کپی حکم استخدامی و فیش حقوقی در 6 ماه آخر و بیمه در صورت دارا بودن و معرفی نامه از محل کار
 • کارمندان دوایر دولتی: اصل و کپی کارت پرسنلی و اصل و کپی حکم استخدام و کپی فیش حقوقی و معرفی نامه بیانگر ارتباط کاری و سمت فرد متقاضی در شرکت یا سازمان مربوطه
 • دانشجویان و دانش آموزان: گواهی اشتغال به تحصیل و کارت دانشجویی یا دانش آموزی
 • بازنشستگان دوایر دولتی: اصل و کپی کارت یا حکم بازنشستگی
 • در صورت تاهل و شاغل بودن همسر مسافر ، ارائه مدارک شغلی همسر الزامی است.
 • پرینت حساب بانکی به نام مسافر مربوط به 3 ماه گذشته ( با مهر و امضا بانک مربوطه ) ارائه ریز گردش 3 ماه آخر حساب الزامی است. ( لطفاً پرینت را حداکثر یک هفته قبل از وقت سفارت از بانک تهیه فرمایید و از پر کردن یک دفعه حساب جداً خودداری فرمائید برای سفارت آلمان ریز گردش حساب مهم است نه مانده حساب بالا )
 • اصل و کپی سپرده بانکی به نام خود یا همسر در صورت وجود.
 • ارائه سند مالکیت که به نام متقاضی و یا همسر متقاضی باشد ( به همراه کپی از تمام صفحات آن )
 • مبلغ 60 یورو هزینه تحویل مدارک داخل سفارت آلمان ( یورو حتما به صورت اسکناس باشد. )
 • حداقل زمان لازم برای رسیدگی به درخواست روادید 20 روز میباشد که در این 20 روز اصل پاسپورت شما نزد سفارت می ماند لطفاً جهت برنامه ریزی این موضوع را مد نظر داشته باشید.