مژده به مسافران خوش ذوق برسام سیر

قرعه کشی ویژه نمایشگاه بازار سفر را در پیش داریم. به ۱٠ نفر از مسافرین محترمی که از تاریخ ۲۵بهمن الی ۲ اسفند جهت تور کوش اداسی نوروز ثبت نام  کنند به قید قرعه ۳٠% تخفیف ویژه تعلق می گیرد.
شایان ذکرست ثبت نام کنندگان با حضور خود در غرفه 35A از برنده شدن در این قرعه کشی مطلع خواهند شد و شرط حضور در غرفه در ساعت 18 الی 20 الزامی میباشد.