تور بلغارستان -وارنا ویژه تابستان 96

کد: REF NO

وارنا

اعتبار تا تاریخ:
برای ۷ شب و ۸ روز
Z:\Hoda\پکیج های شناور\PIC\گرجستان -بلغارستان\بلغارستان-وارنا ویژه تابستان قشم ایر

Z:\Hoda\پکیج های شناور\PIC\گرجستان -بلغارستان\بلغارستان-وارنا ویژه تابستان قشم ایر

Z:\Hoda\پکیج های شناور\PIC\گرجستان -بلغارستان\بلغارستان خدمات

Z:\Hoda\پکیج های شناور\PIC\گرجستان -بلغارستان\بلغارستان خدمات

هتل کیفیت
HOLIDAY PARK
B.B
دو تخته هر نفر یک تخته هر نفر کودک با تخت کودک بدون تخت
2,400,000
تومان
3,100,000
تومان
1,850,000
تومان
1,400,000
تومان
رزرو
آغاز حرکت: تهران - فرودگاه امام خمینی