تور آنتالیا 29 شهریور ماه

کد: REF NO

آنتالیا

اعتبار تا تاریخ:
برای ۶ شب و ۷ روز
Z:\Hoda\پکیج های شناور\PIC\آنتالیا\آنتالیا 29شهریور(زاگرس)

Z:\Hoda\پکیج های شناور\PIC\آنتالیا\آنتالیا 29شهریور(زاگرس)

هتل کیفیت
ASEL
All
دو تخته هر نفر یک تخته هر نفر کودک با تخت کودک بدون تخت
1,315,000
تومان
1,550,000
تومان
990,000
تومان
990,000
تومان
رزرو
آغاز حرکت: تهران - فرودگاه امام خمینی