تور باکو ویژه دی و بهمن و اسفند ماه

کد: REF NO

باکو

اعتبار تا تاریخ: سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ (3/20/2018)  
برای ۲ شب و ۳ روز
باکو دی و بهمن و اسفند

باکو دی و بهمن و اسفند

هتل کیفیت
LAKE PALACE
B.B
Special
دو تخته هر نفر یک تخته هر نفر کودک با تخت کودک بدون تخت
1,390,000
تومان
1,575,000
تومان
1,350,000
تومان
1,060,000
تومان
رزرو
آغاز حرکت: تهران - فرودگاه امام خمینی